Ny-London

Żyła złota i zawiedzione nadzieje

PODSTAWOWE INFORMACJE

Ny-London, lub inaczej Camp Mansfield, leżący przy niewielkiej plaży Peirsonhamna znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ny-Alesund. Są to pozostałości osady i kopalni marmuru z początku XX wieku, stanowiące dziedzictwo narodowe Svalbardu. Jest to jedno z najlepiej zachowanych tego typu miejsc na Spitsbergenie.

W Ny-London można podziwiać urządzenia techniczne sprzed I wojny światowej, takie jak maszyny parowe, podnośniki, wózki, oraz dwa husy, czyli domki osadników, obecnie używane przez naukowców. Okazów tych nie wolno dotykać, przemieszczać, czy niszczyć.

Wielkie oczekiwania i wielkie fiasko

Gdy na początku XX wieku w Ny-London znaleziono złoża marmuru, wszyscy szybko ulegli ekscytacji. W 1906 r. wyspę określono pospiesznie jako zbudowaną z czystego marmuru, a Ny-London miał być prawdziwą żyłą złota na Svalbardzie.

W podekscytowaniu, szybko znaleziono inwestorów, a już 5 lat później, w 1911 r. angielski inżynier Ernest Richard Mansfield wybudował tam kopalnię marmuru oraz całą osadę górniczą. W ciągu kilku lat powstały domy dla 70 ludzi, warsztaty, magazyny. Zainstalowano linie kolejowe, parowozy, wagony, dźwigi, wciągarki oraz zapewniono sprzęt do wydobywania kruszca i rozpoczęto prace. Marmur wydobywano przez kilka lat.

Inwestycja okazała się jednak wielkim niewypałem. Marmur okazał się bezużyteczny, gdyż bloki rozpadały się w wyniku działania mrozu. Inwestycję zakończono w 1920 r., a Ny-London został finalnie opuszczony w 1933 r. i do dziś pozostał symbolem zawiedzionych nadziei.

W rejonie Ny-London często można napotkać przedstawicieli svalbardzkiej fauny: renifery, niedźwiedzie polarne oraz pojawiające się w wodach fiordu wieloryby.

Tak też było w trakcie naszej ostatniej wizyty w Ny-London. Najpierw przepłynęły białe wieloryby, a gdy przygotowywaliśmy się do desantu na brzegu pojawił się niedźwiedź polarny. Popatrzył przez chwilę na nas, a następnie odszedł w głąb lądu nie zainteresowany dłuższą znajomością.