Moffen

Rezerwat przyrody i 80 równoleżnik

PODSTAWOWE INFORMACJE

Moffen jest małą wyspą na północy Svalbardu, o wielkości około 5 km kwadratowych. Kształtem przypomina mufkę (stąd jej nazwa), lub pierścień – jest okrągła z małą laguną pośrodku. Na pierwszy rzut oka nie wygląda na interesującą – jest płaska i kamienista, pokryta ledwie mchem. Jednak jest istotna z dwóch powodów.

Po pierwsze jest w całości rezerwatem przyrody i stanowi ważny obszar ponownego zasiedlenia morsów.

Po drugie, znajduje się nieco ponad 80 równoleżnikiem, którego przekroczenie jest marzeniem wielu żeglarzy i podróżników. A stąd już tylko 1111 kilometrów, lub 600 mil morskich na biegun północny…

Kraina morsów i wielorybów

Moffen jest w całości pod ochroną. Wyspa odegrała i nadal odgrywa ważną rolę w procesie ochrony morsów, zagrożonych wyginięciem w połowie XX wieku. Dziś na południu wyspy można zaobserwować ogromne stada tych wielkich ssaków, leniwie wylegujących się nad wodą w liczbie aż do 100 osobników. Otaczające wyspę wody są niezwykle płytkie, co sprzyja w znajdowaniu pożywienia, a jednocześnie jest naturalnym zabezpieczeniem przed desantem i zagrożeniem ze strony morza. W okresie letnim, czyli od 15 maja do 15 września, do wyspy można zbliżyć się na odległość maksymalnie 300 m, a z powietrza na 500 m.

Oprócz morsów, można znaleźć tu niedźwiedzie, kaczki, gęsi oraz wiele gatunków ptaków. W dużych ilościach występują tu arktyczne rybitwy, ale również można tu spotkać mewy obrożne, niezwykle rzadkie na Svalbardzie.

Wyspa znana już była w XVII wieku, gdy masowo odławiano tu morsy. Wielorybnicy chowali tu także swych zmarłych. Jeden czy dwa groby zachowały się do dziś.

Moffen to spotkania z wielorybami i morsami, góry i pola lodowe. Wszechogarniające piękno.